Fenomen lucidnih snova je nešto što već dugi niz godina intrigira one koji proučavaju djelovanje ljudskog uma. Riječ je o snovima u kojima oni koji sanjaju posjeduju svjesnost i pri tome mogu djelovati u skladu sa svojom voljom. Za razliku od uobičajenih snova u kojima se ono što proživljavamo doživljava kao konkretna stvarnost, prilikom lucidnih snova je prisutna spoznaja o ...


Continue reading ...