Već smo navikli da svako malo netko izađe u javnost sa svojim predviđanjem kraja svijeta. U povijesti čovječanstva bilo je na stotine takvih datuma, a vjerojatno će ih još isto toliko biti u budućnosti. Trenutno se kao najaktualniji kraj svijeta unutar medija najčešće spominje kraj 2012. godine kada se završava famozni majanski kalendar i kada se na nebu dešava čitav n...


Continue reading ...