U jednom od svojih filmova ruski redatelj Andrej Tarkovski koristi dijalog u kojemu se kaže kako bi ovaj svijet bio sasvim drugačiji kada bi svaki čovjek u toku dana učinio nešto s potpunom svjesnošću. Pri tome uopće nije važno što se čini, može biti u pitanju najbanalnija svakodnevna rutina. Ideja je izuzetno zanimljiva i na prvi pogled lako ostvariva. No, kada u obzir ...


Continue reading ...